WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUGI:

Firma w pełni bierze odpowiedzialność za powierzone przedmioty zlecenia

oraz gwarantuje wysoką jakość wykonania usługi.

- W przypadku niedotrzymania terminu wykonania usługi firma udzieli bonifikaty od 10 do 50% lub odstąpi od opłaty za usługę.


- Pralnia może wymusić zastosowanie podwójnego cyklu prania i wzrost
o 50% kosztów usługi, 
w przypadku bardzo dużego zabrudzenia przedmiotu zlecenia (za zgodą klienta).

- Firma nie może brać odpowiedzialności za wady ukryte powierzonych przedmiotów zlecenia: farbowanie tkanin, za przedmioty stare i zużyte,
za materiały z zamkami błyskawicznymi 
oraz za uszkodzenia spowodowane
np. pozostawionymi w pościeli spinkami itp.